•   63020137 
  •   26123171 (vadītāja),
  •   26337142 (īpašniece) 
  •   sanita_viluma@inbox.lv (vadītāja),
  •   inese-krasmane@inbox.lv (īpašniece) 
  •   Pirm.-Piekt. 07:00-19:00

Uzņemšana

Lai iestātos pirmsskolas izglītības iestādē, nepieciešama:
  • bērna medicīniskā karte (to izsniedz ģimenes ārsts)
  • bērna dzimšanas apliecību (uzrādīt)
  • izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu (uzrādīt)
Vienojoties par bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē, tiek noslēgts līgums, kurā ir atrunātas abu pušu tiesības un pienākumi.
© Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA „Pūčuks”