•   63020137 
  •   26123171 (vadītāja),
  •   26337142 (īpašniece) 
  •   sanita_viluma@inbox.lv (vadītāja),
  •   inese-krasmane@inbox.lv (īpašniece) 
  •   Pirm.-Piekt. 07:00-19:00

Mēneša jaunumi

Janvāris

01.01.21 -31.01.21 PED.SAPULCES PEDAGOGIEM 3X MĒNESĪ

01.01.2021 -31.01.2021 INTEGRĒTĀS ROTAĻNODARBĪBAS - MŪZIKAS SKOLOTĀJAI SADARBOJOTIES AR GRUPU SKOLOTĀJĀM

01.01.2021 -31.01.2021 INTEGRĒTĀS ROTAĻNODARBĪBAS - SPORTA SKOLOTĀJAI SADARBOJOTIES AR GRUPU SKOLOTĀJĀM

05.01.21; 12.01.21; 19.01.21 – SKOLOTĀJAI VLADISLAVAI ZOOM KURSI ” PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA PROFESIONĀLĀ DARBĪBA, ĪSTENOJOT LIETPRATĪBAS PIEEJU MĀCĪBU PROCESĀ.

14.01.2021 – SKOLOTĀJAI ILZEI KURSI LPMC “BĒRNU LASĪTPRASMES APGUVES VEICINĀŠANA ROTAĻNODARBĪBĀS PIRMSSKOLĀ

14.01.2021 – SKOLOTĀJAI GITAI ZOOM KURSI “VALODAS JOMA CAURVIJĀ AR KRITISKO DOMĀŠANU UN PAŠVADĪTU MĀCĪŠANOS PIRMSSKOLĀ

19.01.2021 – 28.01.2021 VIRTUĀLI –MUZIKĀLS SVEICIENS VECVECĀKIEM! 

© Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA „Pūčuks”