•   63020137 
  •   26123171 (vadītāja),
  •   26337142 (īpašniece) 
  •   sanita_viluma@inbox.lv (vadītāja),
  •   inese-krasmane@inbox.lv (īpašniece) 
  •   Pirm.-Piekt. 07:00-19:00

Kontakti

E-pasts

E-pasts

(iestādes vadītāja)

 

inese-krasmane@inbox.lv
(īpašniece)
Tālrunis

Tālrunis

 +371 26123171
(iestādes vadītāja)

+371 26337142
(īpašniece)


Adrese

Adrese

Stacijas iela 18, Jelgava, LV-3008

Rekvizīti:

Saņēmējs: Jelgavas PPII "Pūčuks"
Reģ. Nr. 43602010511
Saņēmēja banka: SEB BANKA UNLALV2X
Konta Nr LV18 UNLA 0050015931128

Maksājuma mēķis: norādīt bērna vārdu , uzvārdu, grupu.
Samaksu veikt līdz tekošā mēneša 20. datumam!
© Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA „Pūčuks”