•   63020137 
 •   26123171 (vadītāja),
 •   26337142 (īpašniece) 
 •   sanita_viluma@inbox.lv (vadītāja),
 •   inese-krasmane@inbox.lv (īpašniece) 
 •   Pirm.-Piekt. 07:00-19:00


Radošu un estētisku vidi

Iestādes vides iekārtojums, materiālā bāze nodrošina bērnu harmonisku attīstību.

 

Rotaļnodarbības

Mūsu mācību sistēma balstās uz bērna individuālo prasmju attīstīšanu ,lai veicinātu katra bērna izaugsmi un piedāvā daudzveidīgas, interesantas, bērna individualitāti un pašapziņu attīstošas nodarbības!


Visas dienas garumā notiek dažādas rotaļnodarbības:

 • Latviešu valoda –  runas attīstība, iepazīstināšana ar literatūru un folklore,  lasītprasme, rakstītprasme  ,
 • Matemātika –  matemātisko priekšstatu veidošana,
 • Sociālās zinības un ētika  –    iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm ,
 • Dabaszinības   –  iepazīstināšana ar dabu , orientēšanās apkārtnē – vērojumi ,eksperimenti ,
 • Mājturība un tehnoloģijas –  aplicēšana; konstruēšana , rokdarbi,  manipulācijas ar priekšmetiem
 • Vizuālā māksla –  zīmēšana, veidošana  ,
 • Mūzika –dziedāšana ,mūzikas klausīšanās, dejas soļi un muzikāli ritmiskas kustības, mūzikas instrument iepazīšana,
 • Fiziskā izglītība un veselība  –  kustību attīstība svaigā gaisā un telpās .        

Nodarbību sarakstā ir iekļautas bezmaksas tautiskās dejas, kurās bērni apgūst ritmu,kustību koordināciju, vingrina pareizu stāju, apgūst tautisko deju soļus.

Iestādē ar 5-7 gadus veciem bērniem darbojas logopēds.

 


Interešu pulciņus

Mēs piedāvājam daudzveidīgas interešu nodarbības, lai jūsu bērns varētu atrast to, ko viņam patīk darīt un attīstīt savas prasmes.

 • vokālais pulciņš “Jautrās notiņas”,
 • angļu valodas pulciņš.


Sajūtu istabu

Iestādē darbojas “Sajūtu istaba”, kurā ar bērniem individuāli vai nelielās apakšgrupās darbojas atsevišķs pedagogs, izmantojot Montesori pedagoģijas elementus, materiālus. Šeit bērni var vingrināt dažādas iemaņas, veidot sadarbības, saskarsmes iemaņas ar citiem bērniem nelielās apakšgrupās, darboties individuāli ar viņus interesējošiem daudzveidīgiem materiāliem – svērt, bērt, liet, šķirot, zīmēt smiltīs, klausīties pasakas, mūziku u.tml.


Veselīgu ēdienu

Mēs piedāvājam svaigu, veselīgu, sabalansētu ēdināšanu 3 reizes dienā! Katru dienu ēdienkartē ir svaigi dārzeņi un augļi. Ēdienu iestādē gatavo uz vietas profesionāli, kompetenti pavāri. Bērniem, kuriem ir individuālās ēdienkartes, sadarbojoties iestādei un vecākiem, tiek gatavoti atsevišķi, individuāli piemēroti ēdieni.

Bērni maltītes ietur atsevišķā ēdamzālē, pēc noteikta ēdienreižu grafika.

Mūsu iestāde ir iesaistījusies programmā “Skolas auglis”, kuras mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi un, kas, sadarbībā ar vietējiem ražotājiem, trīs reizes nedēļā, neatkarīgi no iestādes ēdienkartes, piedāvā bērniem svaigus augļus.Tradīcijas

Bērnudārzam ir savi tradicionālie svētki – gan gadskārtu, gan nacionālie, gan gadu laikā veidotie, par kuriem var teikt “mūsu”:

 • Zinību diena 31.augustā – jaunā mācību gada sākums;
 • Mēs izmantojam dažādus sporta veidus un aktivitātes mūsu mācību procesā. Tāpēc kā jauka tradīcija ir izveidojušās  ”Sportiski – muzikālās spēles“ oktobra sākumā ( sākotnēji veidojušās kā “sporta diena ar tētiem”), kurās iesaistās ģimenes locekļi un tās notiek tuvējā “Jelgavas tehnikuma” vai 4.sākumskolas sporta zālē;
 • Rudens ekskursija kolektīvam;
 • Mārtiņdiena – katru gadu svētku programma tiek dažādota: notiek svētku tirdziņi, budēļos iešana pa grupām vai pasākums zālē , sadziedāšanās un spēles ar kādu folkloras kopu u.c.;
 • Pūčuka dzimšanas dienas pasākumi;
 • Latvijas dzimšanas dienas svinības-kopīgs svinīgs pasākums zālē ar karoga ienešanu, Himnas dziedāšanu, Latvijas kā dzimtenes, tēvzemes skaistuma un vērtību cildināšanu un savstarpējiem apsveikumiem;
 • Piedalamies labdarības pasākumā - gatavojam dāvaniņas Ziedkalnes pansionāta iemītniekiem.
 • Ziemassvētku pasākumi katrā grupā kopā ar vecākiem;
 • Darbinieku iestudēta Ziemassvētku izrāde;
 • Pasākums veltīts vecvecākiem;
 • Sportiski -muzikāls Lieldienu pasākums;
 • “Pūčuka teātru dienas“ – katra grupa gatavo uzvedumu, kuru parāda citiem, ar visu ”biļešu pirkšanu par konfektēm“, skatītājiem, ir arī uzvedums “pieaugušie bērniem”, kurā piedalās gan vadītāja, gan metodiķe, gan grupu skolotājas, auklītes;
 • Mātes dienas svinības,
 • “Pūčuka dziesmu un deju svētki” – notiek laukā pašiem un vecākiem par prieku, mācību gadu jautri un skanīgi noslēdzot;
 • Līgo svētki – ar ugunskura kurināšanu, apdziedāšanos, Jāņu un Līgu sumināšanu.
 • Laivošanas pasākums kolektīvam ar ģimenēm.

 

Sadarbību ar ģimenēm

Šobrīd ir izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem. Vecāki gan piedalās dažādu izstāžu veidošanā (“Ziedu zīmes”, “Rudentiņa bagātības” ,”Mana pilsēta Jelgava” – telpisku pilsētas ēku maketu izgatavošana, ”Pūčuku māja”, “Iz Latvijas pūra lādes “ – dažādu lietu, priekšmetu kā valsts vēstures liecinieku izstāde, ”Latvju rakstu raksti” – adītu cimdu un zeķu  izstāde u.c.), gan sagatavo saviem mazajiem dažādas maskas, labprāt piedalās grupas materiālās bāzes pilnveidē adot, tamborējot, veidojot no koka, atnesot tematiski piemērotas grāmatas vai rotaļlietas u.c. Vecāki ir atsaucīgi, piedaloties pasākumos, darbnīcās. Atbalsta un ir atsaucīgi par grupās rīkotām kulinārijas dienām.

Mēs sagaidām no ģimenēm:

 • Pacietību un iejūtību, bērniņam uzsākot savas gaitas bērnudārzā.
 • Izpratni par to, ka bērnudārzs ir palīgs vecākiem bērna audzināšanā.
 • Ieinteresētību par bērna dzīvi grupiņā, sadarbību.
 • Godprātīgu attieksmi pret iestādes noteikumu ievērošanu.
 • Atklātu dialogu un savstarpējas saprašanās meklējumus problēmsituācijās.


Viesizrādes

“Pūčukā “bieži ciemojas dažādi viesmākslinieki – leļļu teātru apvienības, cirki un brīnummākslinieku šovi, lieliski komponisti – dziesmu autori. Bērniem iestādē uz vietas ir iespēja skatīties izrādes, baudīt jaunākās bērnu dziesmas un – arī pašiem aktīvi piedalīties “brīnumainajos” mūzikas ceļojumos!

© Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA „Pūčuks”