Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA „Pūčuks”
Stacijas iela 18, Jelgava, LV-3008
Tālruņi: 63020137, 26123171 (vadītāja), 26337142 (īpašniece)
E-pasti: sanita_viluma@inbox.lv (vadītāja), inese-krasmane@inbox.lv (īpašniece)

Rekvizīti
Nosaukums: SIA Pūčuks
Reģ. nr.: 43602010511
Banka: SEB Banka
Konts: LV18UNLA0050015931128


View Larger Map