Ārpusgrupas nodarbību grafiks 2014./2015. mācību gadam: PDF JPG

Rūķīši

Pirmdiena

9.00 – Rīta aplis (sociālās zinības un ētika,
latviešu valoda, dabaszinības)

Integrētā rotaļnodarbība: latviešu valoda vizuālā māksla

Fiziskā izglītība un veselība

Otrdiena

9.00 – Rīta aplis (sociālās zinības un ētika,
latviešu valoda, dabaszinības)

Integrētā rotaļnodarbība: sociālās zinības un ētika matemātika mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Fiziskā izglītība un veselība (fiziski vingrinājumi telpās un laukā)

Trešdiena

9.00 – Rīta aplis (sociālās zinības un ētika,
latviešu valoda, dabaszinības)

Integrētā rotaļnodarbība: latviešu valoda vizuālā māksla

Fiziskā izglītība un veselība

Ceturtdiena

9.00 – Rīta aplis (sociālās zinības un ētika,
latviešu valoda, dabaszinības)

Integrētā rotaļnodarbība: matemātika mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Fiziskā izglītība un veselība (fiziski vingrinājumi telpās un laukā)

Piektdiena

9.00 – Rīta aplis (sociālās zinības un ētika,
latviešu valoda, dabaszinības)

Integrētā rotaļnodarbība: dabaszinības latviešu valoda mājturība un tehnoloģijas

Fiziskā izglītība un veselība (fiziski vingrinājumi telpās un laukā)