Dienas ritms bērniem vecumā no 1.5 līdz 2 gadiem

Laiks

Aktivitātes

7.00 – 8.15

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

8.15 – 8.50

Gatavošanās brokastīm, brokastis

8.50 – 10.00

Rīta aplis, gatavošanās rotaļnodarbībām, rotaļnodarbības

10.00 – 11.00

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

11.00 – 11.35

Gatavošanās pusdienām, pusdienas

11.35 – 14.30

Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs

14.30 – 15.15

Celšanās

15.15 – 15.50

Gatavošanās launagam, launags

15.50 – 19.00

Rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai, pastaiga


Dienas ritms bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem

Laiks

Aktivitātes

7.00 – 8.15

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

8.15 – 8.50

Gatavošanās brokastīm, brokastis

8.50 – 10.30

Rīta aplis, gatavošanās rotaļnodarbībām, rotaļnodarbības

10.30 – 11.30

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

11.30 – 12.10

Gatavošanās pusdienām, pusdienas

12.10 – 14.45

Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs

14.45 – 15.15

Celšanās

15.15 – 15.50

Gatavošanās launagam, launags

15.45 – 19.00

Rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai, pastaiga


Dienas ritms bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem

Laiks

Aktivitātes

7.00 – 9.00

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

9.00 – 9.30

Gatavošanās brokastīm, brokastis

9.30 – 11.30

Rīta aplis, gatavošanās rotaļnodarbībām, rotaļnodarbības

11.30 – 12.30

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

12.30 – 13.05

Gatavošanās pusdienām, pusdienas

13.05 – 15.15

Gatavošanās dienas miegam, dienas miegs

15.30 – 16.00

Celšanās

16.00 – 16.30

Gatavošanās launagam, launags

16.30 – 19.00

Rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās pastaigai, pastaiga