Jaunumi

Dokumenti

Iestādes darbinieki

Likumi, noteikumi u.t.t.PPII “Pūčuks” darbinieki

Inese Krasmane – finansu direktore
Kristīne Namniece – vadītāja
Janīna Piļuka - metodiķe
Sanita Viļuma – sporta skolotāja, “Sajūtu istabas” skolotāja
Edīte Roščina – saimniecības daļas vadītāja
Sandra Veikiptere – logopēde
Ilze Derkusova – pirmsskolas mūzikas skolotāja
Guna Stankeviča – tautisko deju skolotāja
Līga Jaunsubrēna – Zaķēnu grupas skolotāja
Ilze Zaķīte – Zaķēnu grupas auklīte
Zaiga Šadrova – Zaķēnu grupas auklīte
Gunita Emule – Lācēnu grupas auklīte
Indra Bļodniece – Lācēnu grupas skolotāja
Sanita Briģe – Lācēnu grupas skolotāja
Ludmila Freiberga – Pelēnu grupas auklīte
Vakance – Pelēnu grupas skolotāja
Dace Zeltiņa – Pelēnu grupas skolotāja
Mārīte Sēklīte – Cālēnu grupas skolotāja
Ludmila Rutkovska – Cālēnu grupas skolotāja
Lonija Klimjato – Cālēnu grupas auklīte
Oļesja Ostrovska – Rūķīšu grupas skolotāja
Laura Grandovska – Rūķīšu grupas auklīte
Iveta Sausā – pavārs
Dana Granta – pavāra palīgs
Baiba Jančevska – virtuves palīgs
Ilga Krūmiņa – apkopēja
Jānis Baļēvičs – remontstrādnieks
Andrejs Piļuks – sētnieks