Jaunumi

Dokumenti

Iestādes darbinieki

Likumi, noteikumi u.t.t.                                           Jaunumi maijā !

   Mātes dienas pasākumi : 9 . maijā  plkst.16.00 – “Rūķīšu” grupa ,

                                                                   plkst.17.15 – “Lācēnu” grupa.

                                                  10.maijā  plkst.15.30 – “Zaķīšu” grupa ,

                                                                    plkst.16.10 – “Pelēnu” grupa,

                                                                    plkst.17.15 –“Cālēnu” grupa.

16.maijā – “Pelēnu” grupas izlaiduma bērnus sveic citas grupas.

21.maijā – sporta spēles lielajām grupām “Pelēnu grupa nodod stafeti Cālēniem”!

23.maijā plkst.12.00 izlaidums “Pelēnu” grupas bērniem.

1.jūnijā plkst.16.30 – “Pūčuka dziesmu un deju svētki”’.

Gaidīja, gaidīja, beidzot klāt arī,
Kas atveda viņu - to pavasari?
Kas sauca viņu un aicināja, 
Ceļu rādīja, pretī gāja?
Nevar sacīt - vien lielie un stiprie,
Arī maziņie - sīkie un ņiprie:
Zīlīte, zvirbulis, paceplītis,
Strazdiņš un cielava, cīrulītis!
                 (Herberts Dorbe)