Jaunumi

Dokumenti

Iestādes darbinieki

Likumi, noteikumi u.t.t.Jaunumi martā !

·  1.03. no plkst.9.30 –Tērvetes dabas parka ciemošanās “Pūčukā” (darbošanās ar    “Rūķīšu”, ”Lācēnu”,”Cālēnu” grupu bērniem).                  

·  6.03. no plkst. 9.45 – “Pūčuka Zelta Talants ”atlases koncerts .

·  7.03. plkst. 16.30 –“Pūčuka Zelta Talants “ finālistu koncerts .

· 8.03. plkst.9.20 –“Rieksta pasakas “ ar izrādi “Sniegavīrs un vasara”.

· 29.03. plkst.16.15 –teātris “Tims”ar leļļu teātra izrādi

                                  pēc latv.tautas pasakas motīviem “Draudzības skola”.

Manā dārzā viss vēl apsnidzis ,kluss.

 Šur tur saulītē atkausēts

 Sniegpulkstenītis dus.

Tūlīt modīsies,

Balto zvaniņu pacels pret sauli,

Spītējot ikrīta salam.

Drīz ,pavisam drīz

Skaļās tērcēs prom aizdunēs sniegi,

 Bet domas jau sen, sen pavasarī

Gara acīm apmīļo ziedoni liegi.